Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองเครือข่าย ลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 มกราคม 2558 สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองเครือข่าย

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 11:23 น.)

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาค ครั้งที่ 64

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี (คลิกเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2014 เวลา 00:00 น.)

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2557

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมต.อ.น.น. 25 ปี (คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม)

 

อบรมเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ วันสามง่าม โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 00:16 น.)

 

เตรียมน้อมนนท์โบว์เพื่อการศึกษาปี 57

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ เอสพานาด แคราย

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink