Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อบรมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ English Enhancement Training ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:49 น.)

 

พิธีบำเพ็ญกุศล วัดสพานสูง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสพานสูง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:56 น.)

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานและคหกรรม)

 

เหลียวหน้าเเลหลังเตรียมน้อมนนท์ฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดอบรมคณะครูและบุคลากรในโครงการเหลียวหน้าแลหลังเตรียมน้อมนนท์ฯ พร้อมกันนี้คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 9 นาที เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดให้มีการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 10 คน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:47 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

ระบบ ICT ครูและนักเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink