Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อบรมแกนนำ อย.น้อยในโรงเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

 

งานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00น. ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี (คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:03 น.)

 

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รอบบริเวณชุมชน ต.คลองพระอุดม

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

มสธ. จัดวิทยากรเผยแพร่ความรู้กฏหมาย

มสธ.จัดวิทยากรให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษา โล่ห์ และเกียรติบัตร

.

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม โดยสืบเนื่องจาก

โครงการหนึ่งมหาลัยหนึ่งจังหวัด โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink