Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศสอบปลายภาคเทอม 1/57

สอบปลายภาคเทอม 1/57

นักเรียน ม.1 - ม.3 สอบวันที่ 23,25,29 กันยายน 2557

นักเรียน ม.4 - ม.6 สอบวันที่ 22,24,26 กันยายน 2557

วันที่ไม่สอบให้หยุด ร.ร.อ่านหนังสือ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 20:04 น.)

 

ค่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.สุจริต)

วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2557

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 02:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโดมหลวงปู่เอี่ยมฯ และหอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 00:21 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดชลประทานฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อ่านเพิ่มเติม...

 
โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร.5

โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร. 5

ผู้อำนวยการ

ผอ.สุเพชร ยอดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดูนโยบายข้อตกลง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink