Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
ประกาศสอบราคาต่างๆ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

อบรมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน

การจัดอบรมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 เวลา 16:35 น.)

 

โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล คลองพระอุดม จัดอบรมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมการต่างๆมากมาย ทั้งการตอบคำถาม การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 16:15 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

ระบบ ICT ครูและนักเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink