Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รอบบริเวณชุมชน ต.คลองพระอุดม

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

มสธ. จัดวิทยากรเผยแพร่ความรู้กฏหมาย

มสธ.จัดวิทยากรให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษา โล่ห์ และเกียรติบัตร

.

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม โดยสืบเนื่องจาก

โครงการหนึ่งมหาลัยหนึ่งจังหวัด โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น.25ปี

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 เวลา 12:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปี 2557

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink