Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

นักเรียนร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ส่งตัวเเทนนักเรียนร่วมงาน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 18:23 น.)

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 15:33 น.)

 

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
ด้วยความยินดียิ่ง

 

อำลา ผอ.สุเพชร ยอดตา

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีอำลาท่านผู้อำนวยการสุเพชร ยอดตา เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:56 น.)

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

ระบบ ICT ครูและนักเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink