Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ท่านผู็อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและครู

 

 

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

กดเพื่อดูภาพเพิมเติม

 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ New normal

 

 

"ตระหนัก ไม่ตระหนก"

 

"ตระหนัก ไม่ตระหนก"
เตรียมน้อมนนท์ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(ฉบับการ์ตูน)

กดเพื่อดู

 

SAVE ZONE NO NEW FACE

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ภายใต้กรอบแนวคิดคำขวัญ
"SAVE ZONE NO NEW FACE
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน