Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น.25ปี

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 เวลา 12:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปี 2557

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานป้าย งานสวนพฤษศาสตร์ฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014 เวลา 23:02 น.)

 

แจ้งปฎิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1-2557

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 13:55 น.)

 

คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

Click --> คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:10 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink