Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานกีฬาคุรุสัมพันธ์มันธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 15:07 น.)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาเตรียมน้อมนนท์

วันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลงปู่เอี่ยม ชั้น 6

 

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:47 น.)

 

งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ คุณครูจรวย ขำศิริ

วันที่ 18, 19 และ 22 มีนาคม 2558 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:38 น.)

 

ตรุษจีน 春节 2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.สุเพชร ยอดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร.5

โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร. 5

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink