Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับ ผอ.สพม.เขต3

อำลา ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ และต้อนรับ ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ

14 พฤษภาคม 2558 ณ ร.ร.บางบัวทอง

 

ประชุมผู้ปกครอง และเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 23:19 น.)

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นร.ม.1และม.4 ปี58

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (คลิกดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:39 น.)

 

วันรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 และชำระเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

 

วันรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 และชำระเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 09:54 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.สุเพชร ยอดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink