Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ไม่พร้อม ไม่ต้องกังวล

 

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กดที่นี่เพื่อดูประกาศ

กดที่นี่เพื่อดูเอกสารประกวดราคา

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

***โปรดอ่านคำชี้เเจงและแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เพื่อจะได้รับแจ้งข้อมูลจากโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง***

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ คือนักเรียนที่เอกสารไม่ครบถ้วน


กดเพื่อดูประกาศรายชื่อนักเรียน

กดเพื่อดูคำชี้แจงและเเนวทางปฏิบัติ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:55 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

***โปรดอ่านคำชี้เเจงและแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เพื่อจะได้รับแจ้งข้อมูลจากโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง***

หมายเหตุ:
สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ คือนักเรียนที่เอกสารไม่ครบถ้วน


กดเพื่อดูประกาศรายชื่อนักเรียน
กดเพื่อดูคำชี้แจงและเเนวทางปฏิบัติ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:17 น.)

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม


กดเพื่อดูประกาศยกเลิกประกวดราคา
กดเพื่อดูประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน