Get Adobe Flash player
ผลงานนักเรียนวิชา IS
ประกาศสอบราคาจ้างต่างๆ

-ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
-ประกาศสอบราคาซื้อ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind

ระดับ 4 ดาว ปี 2555

ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

- เอกสารกิจกรรมต่างๆ

- VDO จิตสำนึกการใช้พลังงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (คาบ ๓ - ๔) ณ หอปรุะชุม ต.อ.น.น.๒๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานสวดพระอภิธรรมศพ และงานฌาปนกิจศพ บิดา อ.รุ่งวดี

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

และงานฌาปนกิจศพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:19 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

นร.ร่วมงานมหกรรม To Be Number One ครบรอบ 12 ปี

ณ ฮอล 9 ศูนย์ประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบกลางภาค 1/57

ประกาศสอบกลางภาคเทอม 1 ปี 57

ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557

ในระดับชั้น ม.1 - ม.6

 
โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร.5

โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร. 5

ผู้อำนวยการ

ผอ.สุเพชร ยอดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดูนโยบายข้อตกลง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink