Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เตรียมน้อมนนท์โบว์เพื่อการศึกษาปี 57

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ เอสพานาด แคราย

 

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พ.ย.2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 22 พ.ย.2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์

โดยมีวาระสำคัญต่างๆเช่น การจัดงานโบว์ลิ่ง และการบริหารการเงิน เป็นต้น

 

แนะแนวการศึกษาต่อ นร.มัธยมศึกษาตอนต้น

 

วันที่ 20 พ.ย.2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ครูและนักเรียนทุกคน ร่วมโครงการ 5ส.

คณะครู และนักเรียนร่วมโครงการ 5ส.ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดคำสั่ง และพื้นที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาและความหมาย 5ส. คลิกอ่านเพิ่มเติม..ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink