Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ทำบุญเนื่องในวันพ่อ วันที่ 5 ธ.ค. 2560

ทำบุญถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

วันมหาธีรราชเจ้า

คณะลูกเสือและเนตรนารี

ร่วมทำพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:34 น.)

 

แข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

การแข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:05 น.)

 

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

โดยนายสนิท นวลละออ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

นายชลัท ทิพย์ละมัย และคณะผู้บริหารโรงเรียน

ดูภาพเพิ่มเพิม คลิก

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink