Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ประเภทนักเรียนทั่วไป)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
25 -28 มีนาคม 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
31 มีนาคม 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
4 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบและรายงานตัว
7 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 กุมภาพันธ์ 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธื์สอบโควตา/สัมภาษณ์
1 เมษายน 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
5 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
8 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ประเภทโควตานักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
25 - 28 มีนาคม 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
1 เมษายน 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
5 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
8 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 21:30 น.)

 

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

ทำบุญโรงเรียน 40 ปี เชิญ ผอ.ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศิษย์ที่จบแล้ว

รวมกันทำบุญ รดน้ำขอพร

วันที่ 4 เมษายน 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2560

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 22:09 น.)

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร


ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประเภท ขนมหวาน น้ำแข็งใส 
2. ประเภทข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก
3. ประเภทผลไม้

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:13 น.)

 

การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนของ สพม.3

คณะกรรมการรับนักเรียนของสพม.3 จังหวัดนนทบุรี

โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการ และคณะ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 15:17 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink