Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับมอบเงินสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าฯ เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในหอประชุม ต.อ.น.น.

 

 

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดสะพานสูง

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 00:09 น.)

 

การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ประจำปี2563

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

การนิเทศกำกับและติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ครั้งที่ 3

 

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน