Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Final test 61

 

งบประมาณตามโครงการประจำปีงบประมาณ
โครงการประจำปี
เอกสารงบประมาณ
ตามโครงการ
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณประจำปี
ปีการศึกษา 2560


>>กดเพื่อดูเอกสาร<<


>>กดเพื่อดูเอกสาร<<

ปีการศึกษา 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 13:01 น.)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
งบประมาณสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง นักการภารโรง

>>> กดเพื่อดูเอกสาร<<<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 12:32 น.)

 

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

>>> กดเพื่อดูภาพ <<<

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561

>>> กดเพื่อดูภาพ <<<


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink