Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้มีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดเวลาการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 และ 5 ในภาคเช้า และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4 และ 6 ในภาคบ่าย เพื่อรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนโดยมี นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

>>> กดเพื่อดูรูป <<<

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 17:37 น.)

 

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

"1 เสียงมีค่า ร่วมพัฒนา ต.อ.น.น."
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

>> กดเพื่อดูรูป <<

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"วันภาษาไทย 2563"

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:52 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน