Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ต้อนรับคุณครูย้ายมาปฏิบัติราชการและบรรจุใหม่

 

 

โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

 

 

ท่านผู้อำนวยการได้รับทุนวิจัย

 

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นันทนา ชมชื่น

 

กดเพื่อชม VDO แนะนำท่านผู้อำนวยการ

กดเพื่อชมภาพพิธีต้อนรับ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 15:03 น.)

 

เตรียมน้อมนนท์เกมส์ ครั้งที่ 39

 

กดเพื่อชม VDO Part 1

กดเพื่อชม VDO Part 2

กดเพื่อดูภาพเตรียมน้อมนนท์เกมส์

กดเพื่อดูภาพการแข่งขันกีฬาวันที่ 1

กดเพื่อดูภาพการแข่งขันกีฬาวันที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 14:16 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน