Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว

 

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:28 น.)

 

พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา

 

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

 

ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink