Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการ สอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

 

ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.ต้นทุกคนที่สนใจ

โครงการ สอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ทุกท่านค่

 

ประกาศเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

เริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะ นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง ใช้เจลล้างมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นักเรียนที่มีอาการป่วย มีไข้ จาม ควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ


 

พิธีรับทุนการศึกษา สงเคราะห์นักเรียน “หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาน วัดสพานสูง”

 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จำนวน ๑,๐๖๐ คนเข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
รวมยอดเงินทั้งหมด ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท
ในพิธีรับทุนการศึกษา สงเคราะห์นักเรียน “หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาน วัดสพานสูง”
โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์
และ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.ประธานฝ่ายฆราวาส
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม ๒๕ ปี ต.อ.น.น.

กดเพื่อดูรูปเพิ่มเติม


 

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสาย

 

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสาย
สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้โดยสเเกนคิวอาร์โค้ด
หมดเขตรับสมัครวันที่​ 14 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่​ 17 ส.ค​ 2563
หน้าเพจ​รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า​ นนทบุรี​ และเพจสภานักเรียน​ ตอนน
.

 

Happiness School โรงเรียนแห่งความสุข

 

กดเพื่อดู VDO

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 00:19 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน