Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมโคราช

 

 

ตารางการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2562

 

 

สคส จากท่านผู้อำนวยการ เนื่องในวันปีใหม่ 2563

 

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 

กดเพื่อดู VDO

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

รางวัล Top 3 Awards โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 3 อันดับแรก

 

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน