Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19


แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

กดเพื่อดูตารางเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 21:27 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามกลุ่มเรียน ในช่วง COVID-19

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มเรียน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(Covid-19)

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถค้นหารายชื่อของตนเอง

โดยกดค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อนักเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จะประกาศรายชื่อหลังจากปฐมนิเทศ

>>>กดเพื่อดูรายชื่อ<<<

 

Welcome Back to School @TUNN

 

กดเพื่อดู VDO

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 15:01 น.)

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เรื่องการมาโรงเรียนของนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

 

แจ้ง QR CODE ในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.4

 

กดเพื่อ QR CODE

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน