Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 

การใช้งาน Google Classroom

 

หมายเหตุ : สำหรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
จะได้รับหลังจากวันรายงานตัว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:26 น.)

 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

 

กดเพื่อดูคู่มือ

หมายเหตุ : สำหรับคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 จะได้รับในวันรายงานตัว

กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.2
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.3
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.5
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.6

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:13 น.)

 

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู เรื่องยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก ปีการศึกษา 2563

 

 

ลูกๆเตรียมน้อม​ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

 

กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน