Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 อัตรา

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี

จำนวน 2 อัตรา

กดเพื่อดูรายละเอียด

 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ตารางเรียนเปิดเรียนเต็ม 100%

 

กดเพื่อดูตารางเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 00:07 น.)

 

ตอบปัญหาออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563


เชิญชวนนักเรียนร่วมสนุกตอบปัญหาออนไลน์
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นักเรียนที่ตอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตร
สามารถตอบปัญหาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน