Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าในโรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าในโรงอาหาร

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

>>>กดเพื่อดูรายละเอียด<<<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 00:24 น.)

 

แจ้งตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563

 

>> นักเรียนดูตารางเรียน<<

 

ประกาศเกรด เทอม 1 ปี63

ผู้ปกครอง,นักเรียนสามารถดูผลคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคลิกที่เมนูด้านขวามือ ชื่อ GRADE ON WEB โดยช่องแรกใส่ถ้าเลขประจำตัวนักเรียน ถ้าเป็นเลข 4 หลัก ให้เติมเลข 0 ด้านหน้า หนึ่งตัว // ถ้าเลขประจำตัวนักเรียนคนใด ครบ 5 หลักแล้ว ไม่ต้องเติม 0 ด้านหน้า //ช่องที่สอง รหัสผ่าน ใส่วันเดือนปีเกิด เช่น 3 มกราคม 2550 ก็ต้องเป็น 03/01/2550 แล้วคลิกปุ่ม แสดงผล (จะมีตัวอย่างการใส่เลขประจำตัวน.ร. และ รหัสผ่าน ที่ใต้เมนู GRADE ON WEB)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:26 น.)

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

 

กดเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

กดเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

กดเพื่อดูตารางอบรมขั้นความรู้ทั่วไป

กดเพื่อดูตารางอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 เวลา 16:10 น.)

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน