Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู"และ"Board Game สู่ห้องเรียน"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู" ให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยม

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:30 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2562

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อนักเรียน

กดเพื่่อดูเเนวทางการจัดชั้นเรียน

 

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

 

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2/2562

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 17:01 น.)

 

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน